Välkommen

Hjärtligt välkommen till advokatbyrån tillhörande advokat Svenja Schmidt Bandelow. Sedan år 1996 arbetar vi för våra klienter och kontaktpersoner. Genom min kvalifikation som fackadvokat för familjerätt, fackadvokat för migrationsrätt och även omfångsrika erfarenheter inom området familjerätt, internationell familjerätt, internationell privaträtt samt Europarätt erhåller du ett kompetent stöd i alla de här rättsliga frågorna, i synnerhet därför inom mina arbetstyngdpunkter familjerätt, internationell familjerätt och migrationsrätt. Jag kan representera dig vid alla Amts-, Land- och Oberlandesgerichte (domstolar) i Tyskland samt vid Kammergericht Berlin (domstol). Jag erbjuder även rådgivning på engelska, franska och italienska. Jag har grundläggande kunskaper i svenska.

Samarbetet med kollegor vid vårt gemensamma kontor möjliggör stöd vid problemställningar som överskrider rättsområdena. I straffrättsliga fall samarbetar ja med advokat Tilman Kurz (fackadvokat för straffrätt) samt i arbetsrättsliga ärenden med advokat Kai Menzel (fackadvokat för arbetsrätt) och även med min kollega Ulrike Klein (likaså Hardenbergstr. 19).