Välkommen

Hjärtligt välkommen till advokatbyrån tillhörande advokat Svenja Schmidt-Bandelow. Som har funnits i Berlin sedan 1996. Genom min kvalifikation som fackadvokat för familjerätt, fackadvokat för migrationsrätt och även omfångsrika erfarenheter inom området familjerätt, internationell familjerätt, internationell privaträtt samt Europarätt erhåller du ett kompetent stöd i alla de här rättsliga frågorna. Jag kan representera dig vid alla Amts-, Land- och Oberlandesgerichte (domstolar) i Tyskland samt vid Kammergericht Berlin (domstol). Jag erbjuder även rådgivning på engelska, franska, italienska och svenska.

Mitt mål är först och främst att hitta en lösning utanför domstol. Om detta inte leder till en överenskommelse eller en förlikning kan jag företräda dig vid den behöriga domstolen – även utanför Berlin. I skilsmässo- och adoptionsärenden som rör tyskar som bor utomlands företräder jag dig gärna inför Schönebergs lokala domstol i Berlin, som har exklusiv behörighet.

Konsultationer, medling och korrespondens på engelska, franska, italienska och svenska är en självklarhet för mig. Det europeiska samarbetet med kollegor stöder mitt arbete i gränsöverskridande familjerättsliga frågor.

Du är välkommen att kontakta mig till exempel med följande frågor:

Tysk och internationell familjerätt

  • Skilsmässaiallmänhet och i synnerhet i ett internationellt sammanhang (t.ex. binationella äktenskap, skilsmässa och för tyskar som bor utomlands).
  • Äktenskapsavtal,lagval, äktenskapsrätt, underhållsrätt, särskilt i internationella sammanhang.
  • vårdnadoch umgängesrätt
  • Bortförandeavbarnmed hänvisning till Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
  • Redovisning av en utländsk adoption

Migrationslagstiftning

  • Uppehållstillstånd (familjeåterförening, särskilt arbetstillstånd, bosättningstillstånd).
  • UppehållskortförEU- medborgares familjemedlemmar
  • Naturalisering
  • Medborgarkort
  • Återinförandet av tyska judar och deras ättlingar samt judar som bodde i Tyskland under nazitiden.

Tveka inte att kontakta mig i andra familje- och migrationsrättsliga frågor.